Ramen cremoso de panceta confitada y shiitake

15,00€

Bacon and shiitake creamy ramen.